Fabrička tura

image1

IZGLED FABRIKE

image2

OBLIKOVANJE

image3

PUNCHING

image4

LJEPILO

image5

TLAK U CIJEVIMA

image6

MONTAŽA

image7

PAKOVANJE